Έργα

Έργα

Λίστα έργων

Εδώ και δεκαετίες το όνομα Weishaupt είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την οικονομία σε ότι αφορά την παραγωγή θέρμανσης μέσω υγρών και αέριων καυσίμων.

Η Weishaupt έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύση σε όποια ανάγκη ζητηθεί, καθώς τα προϊόντα της μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε εύρος απόδοσης, από λίγα κιλοβάτ, για θέρμανση μικρών χώρων, έως πολλά μεγαβάτ για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Case Studies

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Weishaupt είναι ότι βρίσκεται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας αφού κύριο μέλημά της είναι η συνεχής επένδυση μεγάλου μέρους των κερδών της σε έρευνα και ανάπτυξη. Η αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας multiflam® και της ψηφιακής διαχείρισης καύσης, έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ μικρή παραγωγή ρύπων. Αυτά είναι μόνο δύο από τα πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν την δυναμικότητα της εταιρείας στους κρίσιμους αυτούς τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Όλα τα προϊόντα Weishaupt κατασκευάζονται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Schwendi στη Γερμανία. Η λειτουργία της μονάδας αποτελεί υπόδειγμα ασφάλειας, ακρίβειας και ταχύτατης προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας για την άμεση κατασκευή καυστήρων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές κάθε πελάτη.