Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ιωνίας & Νερόμυλου,
13678
Χαμόμηλος Αχαρνών, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλεφωνική Επικοινωνία
Τηλ.: 210 240 6000
Fax.: 210 240 6007

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Προσφορές/Παραγγελίες: hs@ksa.gr

Η εταιρεία μας λειτουργεί Δεύτερα έως Παρασκευή από τις 08.30 έως τις 16.30.

Επικοινωνήστε μαζί μας