Θερμαντήρες Νερού (Boiler)

Θερμαντήρες Νερού (Boiler)

Τα συστήματα αποθήκευσης Weishaupt συνήθως λειτουργούν ως ο πυρήνας της διανομής και ελέγχου ενέργειας καθώς και ως παροχή ζεστού νερού. Οι θερμαντήρες αναλαμβάνουν τη διαχείριση της παραγόμενης θερμότητας από την τροφοδοτούμενη ενέργεια και διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση της.