Μικτής Καύσης – WGL – (70 – 550 kW)

Μικτής Καύσης – WGL – (70 – 550 kW)

Καυστήρες διπλού καυσίμου Weishaupt WGL30–40

(70 έως 550 kW)

Οι καυστήρες διπλού καυσίμου Weishaupt προσφέρουν την ευελιξία λειτουργίας με αέριο ή με πετρέλαιο. Σε κανονική λειτουργία, το αέριο χρησιμοποιείται γενικά ως κύριο καύσιμο.

Η απομακρυσμένη εναλλαγή καυσίμου μεταξύ αερίου και λαδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω της προαιρετικής μονάδας επέκτασης διαύλου πεδίου.

Πλεονεκτήματα

Εξατομικευμένες εφαρμογές

Η ψηφιακή διαχείριση της καύσης διασφαλίζει ότι ο καυστήρας παράγει μόνο όση θερμότητα χρειάζεται ο λέβητας. Η αντλία πετρελαίου λειτουργεί με έναν ξεχωριστό κινητήρα και αποσυνδέεται όταν ο καυστήρας χρησιμοποιεί αέριο, γεγονός που διατηρεί την αντλία και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια.

Η πεταλούδα του αέρα η οποία ελέγχεται από τον σερβοκινητήρα, κλείνει πλήρως κατά τη διακοπή λειτουργίας για να αποτρέψει την ψύξη του θαλάμου καύσης.

Η ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή μίξης λειτουργεί με χαμηλότερες πιέσεις αερίου. Αυτο συνεπάγεται σε μικρότερης διαμέτρου βαλβίδες.

Αθόρυβη λειτουργία

Το περίβλημα εισαγωγής είναι ηχομονωμένο και έτσι μειώνονται οι εκπομπές θορύβου.

Αντοχή

Τα χρόνια εμπειρίας και των εργασιών για την επίτευξη ανάπτυξης έχουν αποδώσει στους καυστήρες Weishaupt τα καλύτερα υλικά κατασκευής.

Τεχνολογία και εξοικονόμηση

Ο διαχειριστής καύσης διαθέτει αριθμημένες υποδοχές για τις φίσες με ειδική διαμόρφωση έτσι ώστε να μην γίνονται σφάλματα κατά την σύνδεση τους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα ώστε να μπορεί ο καυστήρας να ελεγχθεί απομακρυσμένα, να γίνει διάγνωση τυχών σφαλμάτων αλλά και να δουλέψει συνδυαστικά με τον αυτοματισμό του κτιρίου.

Μονάδα O2 και αισθητήρας O2

  • Εξωτερικά εξαρτήματα σύνδεσης για ρύθμιση της καύσης
  • Το σύστημα βελτιώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του

Μονάδες επέκτασης

  • Διατίθεται προαιρετική μονάδα για αναλογικές εισόδους/εξόδους ή για ψηφιακή διασύνδεση

Ψηφιακός διαχειριστής καύσης με υποδοχές

  • Οι κωδικοποιημένες και αριθμημένες υποδοχές αποτρέπουν τις εσφαλμένες συνδέσεις