ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών πλοήγησης άλλου τύπου μέσω αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Πώς ορίζει η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου τα «προσωπικά στοιχεία»;

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας ή που θα μπορούσαν λογικά να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας και τα οποία υποβάλλονται στον ιστότοπο ή συλλέγονται από αυτόν, και τηρούνται από την KSA σε προσπελάσιμη μορφή, δηλαδή σε προσβάσιμη, σε προσιτή μορφή. Παραδείγματα προσωπικών στοιχείων είναι το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τι είδη πληροφοριών συλλέγονται ηλεκτρονικά?

Προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε: Οι υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων. Η KSA συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που εσείς εισάγετε στα πεδία δεδομένων που υπάρχουν στον ιστότοπο.

Παθητική συλλογή συγκεκριμένων άλλων τεχνικών στοιχείων και στοιχείων πλοήγησης: Ο ιστότοπος δεν συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν χωρίς εσείς να υποβάλετε με ενεργό τρόπο τα στοιχεία αυτά.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πώς χρησιμοποιεί η KSA τα προσωπικά στοιχεία που παρέχω;

Η KSA θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε για να απαντήσει σε ερωτήματά σας και για να σας παράσχει αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας;

Όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω βασιζόμαστε στην συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Την συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Τι επιλογές έχω αναφορικά με τον τρόπο που η KSA συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου στοιχεία;

Μπορείτε πάντα να περιορίσετε το εύρος και το είδος των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνει η KSA για το πρόσωπό σας, επιλέγοντας να μην εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε έντυπα ή σε ηλεκτρονικά πεδία δεδομένων στον ιστότοπο της. Σε άλλα σημεία μπορεί να ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε ή όχι στους καταλόγους επικοινωνίας μας για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ώστε να μπορείτε να εκφράσετε την ρητή εναντίωσή σας σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε συνέχιση αυτών των ενεργειών (opt-out).

Χρησιμοποιεί η KSA προσωπικά στοιχεία από κοινού με τρίτους;

Η KSA δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.
Η KSA υποχρεούται να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε ανταπόκριση επίσημων σχετικών αιτημάτων από κρατικές αρχές, για την αντιμετώπισης καταστάσεων εθνικής ασφάλειας ή όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Συλλέγει η KSA προσωπικά στοιχεία ευαίσθητων δεδομένων;

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών: όπως φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, υγεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κλπ, κατηγοριοποιούνται ως “ειδικές κατηγορίες δεδομένων” και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών υποχρεώσεων ή αναφορών. Για παράδειγμα, εάν ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας σε ένα σεμινάριο, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι να ολοκληρωθεί το σεμινάριο και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή παράπονα. Μόλις τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα, θα τα διαγράψουμε οριστικά σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Ποια πρόσωπα εντός της KSA θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία;

Τα προσωπικά στοιχεία είναι προσβάσιμα σε έναν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της KSA. Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με τη σημασία της τήρησης του απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας υπόκεινται σε κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό και διαχείριση.

Πώς εγγυάται η KSA την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων;

Η πρακτική της KSA είναι να ασφαλίζει κάθε ιστοσελίδα που συλλέγει προσωπικά στοιχεία. Προς τούτο έχει συνεργαστεί με εξειδικευμένους συμβούλους και διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό. Ωστόσο, το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένο. Σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση προσωπικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου, ειδικά προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με την υγεία σας. Η KSA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων στον ιστότοπο της KSA, πρέπει να υπολογίζετε και να σταθμίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Σύνδεσμοι

Οι εξωτερικοί δικτυακοί τόποι με τους οποίους γίνεται σύνδεση από τους δικτυακούς τόπους της KSA ενδέχεται να τοποθετούν τα δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία. Ανατρέξτε στην ανακοίνωση απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

Μεταφέρει η KSA προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικές δικαιοδοσίες;

Η KSA δεν τηρεί τα δεδομένα σε διακομιστές / server εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς προστατεύει η KSA το απόρρητο των στοιχείων των παιδιών;

Η KSA δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εις γνώσιν της οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παιδιών (ορίζουμε ως «παιδιά» τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών) στον ιστότοπό της. Δεν επιτρέπουμε εις γνώσιν μας σε παιδιά, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αν παρόλα αυτά είστε γονέας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας παρείχε στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω κάποιας από τις μεθόδους που παρέχονται παρακάτω στην τελευταία σελίδα και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

Πώς μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία ή να τα διαγράψω από τα τρέχοντα αρχεία πελατών της KSA;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την αφαίρεσή τους από τα τρέχοντα αρχεία πελατών μας. Ειδοποιήστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους που προτείνονται στην τελευταία σελίδα.

ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ

Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί ο ιστότοπος της KSA αρχεία «cookies» και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης;

Τα αρχεία «cookies» είναι αρχεία που ο διακομιστής μας ενδέχεται να στείλει στον υπολογιστή σας όταν προσπελαύνετε έναν ιστότοπο της KSA. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας. Αφού εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ένα contact form ή σε ένα πεδίο δεδομένων (σε μορφή Newsletters) στον ιστότοπο της η KSA μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία cookie και συγκεκριμένες άλλες τεχνολογίες προκειμένου να επιτραπεί στον ιστότοπο αυτόν να «θυμάται» τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τα τμήματα του ιστοτόπου που επισκέπτεσθε συχνά και, αν το επιλέξετε, το αναγνωριστικό χρήστη σας.
Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αρχεία cookie στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutcookies.org

Τι είδους αρχεία cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης χρησιμοποιεί ο ιστότοπος της KSA;

  • Google Analytics: χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε εκθέσεις και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, και του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από που έχουν βρεί οι επισκέπτες την ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφτηκαν. Δεδομένου ότι τα περισσότερα cookies στην ιστοσελίδα προέρχονται από την Google (analytics & adsence) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα της Google: Πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της.
  • Social cookies: Αυτά τα cookies προέρχονται από εξωτερικές σελίδες και χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία των προγραμματιδίων τους (Facebook, Twitter, Google, Pinterest κ.λ.π.) ή για τη δημοσίευση σχολίων.

Τι επιλογές έχω σχετικά με τη χρήση αρχείων cookies και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης από την KSA;

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση χρήσης των αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης που υπάρχουν στον ιστότοπο της KSA. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο σας δίδονται αυτές οι επιλογές και η διαδικασία για την πραγματοποίησή τους ενδέχεται να διαφέρουν από τον ένα ιστότοπο στον άλλο. Επίσης, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους απενεργοποίησης των cookies. Αυτοί οι τρόποι παρατίθενται συνήθως στο μενού εργαλείων ή επιλογών. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε.
Στον ιστότοπο της KSA, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητώς για τη χρήση αρχείων cookies ή / και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης. Τα αρχεία cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου και για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το αν έχετε συναινέσει ή όχι. Άλλοι τύποι αρχείων cookies και τεχνολογιών ιχνηλάτησης θα απενεργοποιούνται έως ότου παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μπορεί να είναι μειωμένη έως ότου επιλέξετε να παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση.
Στον ιστότοπο της KSA, μπορεί να σας γίνουν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή να υπάρχουν πλαίσια επιλογής μέσω των οποίων θα σας επιτραπεί να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση αρχείων cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιλέξετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου ενδέχεται να είναι μειωμένη ως αποτέλεσμα της επιλογής σας αυτής.
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση αρχείων cookies και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης. Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε (συνήθως βρίσκονται στο μενού «Βοήθεια»).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πώς θα μάθω αν η KSA ενημέρωσε / επικαιροποίησε αυτήν την πολιτική απορρήτου;

Η Πολιτική μας απορρήτου μας θα ανανεώνεται προκειμένου να συναντά τις νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται σε εσάς μέσω σημειώματος που θα περιέχεται σε εμφανές σημείο του site μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων: marketing@ksa.gr