Ρυθμιστές αερίου

Ρυθμιστές αερίου

Οι ρυθμιστές πίεσης που παρέχονται με τους καυστήρες αερίου και διπλού καυσίμου υπόκεινται σε υψηλές δυναμικές απαιτήσεις λόγω του απότομου ανοίγματος και κλεισίματος και των μικρών όγκων αερίου μεταξύ του ρυθμιστή και του εξοπλισμού διακοπής ασφαλείας στον καυστήρα.Τα πλήρη συγκροτήματα είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα της Γερμανικής Τεχνικής και Επιστημονικής Ένωσης για το Αέριο και το Νερό (DVGW). Συγκεκριμένες διατάξεις στα σχετικά φύλλα εργασίας DVGW για εξοπλισμό ρύθμισης πίεσης στη δημόσια παροχή αερίου δεν ισχύουν για εγκαταστάσεις καυστήρων. Το πρόβλημα της αντίθλιψης δεν υπάρχει εδώ.

Χαμηλής Πίεσης (έως 300mbar)

Υψηλής Πίεσης (έως 4bar)