Σεμινάρια

Σεμινάρια

Η KSA διοργανώνει ανά διαστήματα εκπαίδευση σχετική με τα υλικά που προμηθεύει στους πελάτες της.

Παράλληλα με το θεωρητικό σκέλος, παρέχουμε και πρακτική εκπαίδευση, κάνοντας  χρήση των ίδιων των υλικών, υπό επίβλεψη και σε ασφαλές περιβάλλον.

Οι πελάτες μπορούν κι οι ίδιοι να προτείνουν θέματα για την εκπαίδευση που θα λάβουν και να κατευθύνουν το σεμινάριο βάσει των δικών τους εφαρμογών και αναγκών.

Οι εκπαιδεύσεις δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του πελάτη/συνεργάτη ή να γίνουν διαδικτυακά.

Αίτηση συμμετοχής