WM30 (350 – 6.200 kW)

WM30 (350 – 6.200 kW)

Οι καυστήρες της σειράς WM 30 είναι εξοπλισμένοι από το εργοστάσιο παραγωγής τους με ψηφιακό διαχειριστή καύσης και ηλεκτρονικά εξαρτήματα για την αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων κατά την λειτουργία τους. Οι σύγχρονες τεχνολογίες στις εφαρμογές καύσης απαιτούν συνεχόμενη ακρίβεια στην δημιουργία του μείγματος καυσίμου και αέρα. Έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση στην κάυση επομένως και η επιθυμητή εξοικονόμηση.

Πλεονεκτήματα

Ευκολία στον χρήστη

Ο έλεγχος του καυστήρα επιτυγχάνεται με μεγάλη πλέον ευκολία μέσω της μονάδας της οθόνης η οποία συνδέεται με τον διαχειριστή καύσης με σύστημα bus. Η ολοκληρωμένη αυτή επικοινωνία επιτρέπει την μετάδοση όλων των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών σε ένα κύριο σύστημα ελέγχου.

Η εναλλαγή των καυσίμων από αέριο σε πετρέλαιο και αντίστροφα γίνεται πολύ εύκολα πλέον σε καυστήρες διπλής καύσης.

Τεχνολογία

Ο ψηφιακός διαχειριστής καύσης εξασφαλίζει αποκλειστικά την απλή και αξιόπιστη λειτουργία του καυστήρα καθώς όλες οι ρυθμίσεις και οι παράμετροι γίνονται σε αυτόν.

Εάν απαιτείται, μπορεί να εγκατασταθεί ένα μόντεμ που επιτρέπει την απομακρυσμένη λειτουργία, παρακολούθηση και διάγνωση. Τα συστήματα μας επίσης δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης είτε με μονάδα PLC για εξαγωγή πληροφοριών είτε με BMS για τον εξωτερικό έλεγχο τους σε κάποια εγκατάσταση.

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός καθώς και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου αποτελούν μία ακόμα τεχνολογική καινοτομία της -Weishaupt-.

Η μεγάλη ποικιλία στα μοντέλα των καυστήρων όπως ZM, LN, ZMI 3LN, 4LN, PLN εξασφαλίζει την κάλυψη των ορίων των ρύπων σε οποιαδήποτε εφαρμογή τους.

Η σειρά των συγκεκριμένων καυστήρων μπορεί να παραδωθεί και με inverter στον κινητήρα παροχής του αέρα για περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Γρήγορη πρώτη έναυση σε συνδυασμό με απλή συντήρηση

Οι πλειονότητα των παράμετρων και των ρυθμίσων έρχεται έτοιμη από τον κατασκευαστή και είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. Υπάρχει η δυνατότητα μικρορυθμίσεων που αφορούν τις ποικίλες συνθήκες των θαλάμων καύσης και μπορούν να γίνουν ακόμα και όταν ο καυστήρας είναι εγκατεστημένος. Κάθε καυστήρας είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο οπτικό γυαλί μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επιτήρηση της φλόγας.

Σε όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του καυστήρα όπως η κεφαλή μίξης, το πεταλόυδα του αέρα και ο διαχειριστής καύσης εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση στον συντηρητή παρά το μικρό μέγεθος του καυστήρα. Έτσι η εργασία της συντήρησης πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα βοηθούμενη επίσης από την στρεφόμενη φλάντζα που προσφέρει την τέλεια θέση στο service.

Ποικίλες εφαρμογές

Οι καυστήρες της σειράς WM είναι συμβατά με διάφορα καύσιμα δύνοντας τους το πλεονέκτημα σε άπειρες εφαρμογές. Μερικά από αυτά είναι το Φυσικό αέριο (NG), το υγραέριο (LPG), το πετρέλαιο (35 s gas oil), μείγμα βιοντίζελ 10% (Β10).  Η καταλληλότητα άλλης ποιότητας ή είδους καυσίμου μπορεί να επιβεβαιωθεί εκ των προτέρων από την -WEISHAUPT-.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι στις συνθήκες λειτουργίας των καυστήρων οι οποίες είναι:

 • -15 με 40 °C για τους καυστήρες αερίου
 • -10 με 40 °C για τους καυστήρες πετρελαίου
 • Μέγιστη σχετική υγρασία 80% χωρίς συμπύκνωση
 • Ο αέρας της καύσης πρέπει να είναι απαλλαγμένος από αλογόνα, χλωρίδια, φθοριούχα

Μερικές από τις εφαρμογές όπου οι καυστήρες της σειράς WM μπορούν να ανταπεξέλθουν σε σημαντικό βαθμό είναι:

 • Λέβητες θερμού νερού υψηλής θερμοκρασίας
 • Λέβητες θερμού νερού χαμηλής θερμοκρασίας
 • Γεννήτριες θερμότητας συμμορφούμενες με το πρότυπο EN 303
 • Ατμολέβητες
 • Αερόθερμα
 • Ατμογεννήτριες
 • Άλλες εφαρμογές εξειδικευμένων διαδικασιών

Μονάδα ελέγχου και απεικόνισης

 • Οθόνη ουδέτερη ως προς τη γλώσσα για διεθνή χρήση
 • Ενσωματωμένη μνήμη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

W-FM50/54 ψηφιακός διαχειριστής καύσης

 • Με ενσωματωμένη κονσόλα σύνδεσης και διεπαφή bus

Μετατροπέας συχνότητας για VSD

 • Λογισμικό ελέγχου ταχύτητας που περιλαμβάνεται στο σύστημα διαχείρισης καύσης ως βασικός εξοπλισμός
 • Βελτιώνει την ηλεκτρική απόδοση και μειώνει το κόστος ενέργειας