Επικοινωνία Καυστήρων

Επικοινωνία Καυστήρων

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο αναγκαία η συλλογή δεδομένων από τα μηχανήματα που βρίσκονται σε ένα εργοστάσιο.

Από τα πιο κομβικά μηχανήματα για την παραγωγή ενέργειας είναι ο καυστήρας.

Η εύρυθμη λειτουργία του είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση του συστήματος, το κόστος ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι σύγχρονοι καυστήρες της Weishaupt διαθέτουν ψηφιακό ελεγκτή, καθιστώντας εύκολη την λήψη σημαντικών πληροφοριών μέσω πρωτοκόλλου.

Τέτοιες πληροφορίες είναι:

  • φορτίο λειτουργίας
  • θερμοκρασίες αέρα
  • θερμοκρασίες καυσαερίων & νερού
  • περίσσεια αέρα
  • βαθμός απόδοσης
  • πίεση ατμού
  • αναβοσβησίματα
  • ώρες λειτουργίας
  • αρχείο βλαβών

Software

BMS / Mod –Bus