Αισθητήριο οξυγόνου (Ο2 trim)

Πώς αυξάνει την απόδοση του καυστήρα το Oxygen Trim;

Ο ρόλος του καυστήρα είναι να αναμειγνύει τον αέρα και το καύσιμο με τρόπο που είναι βέλτιστος για την καύση.

Η ποιότητα της καύσης, δηλαδή πόσο κοντά μπορεί να είναι στην ιδανική καύση χωρίς CO, εξαρτάται από την ανάμειξη.

Το O2 trim μπορεί να μειώσει την ποσότητα πλεονάζοντος αέρα, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση του καυστήρα.

To όριο καύσης καθορίζει την ποσότητα του περίσσευματος αέρα με το οποίο πρέπει να λειτουργεί ο καυστήρας προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι διακυμάνσεις στην ποιότητα των καυσίμων, η ρύπανση κλπ.

Έτσι, το περίσσευμα αέρα αυξάνει τον όγκο των καυσαερίων, επηρεάζοντας τον ρυθμό ροής και οδηγώντας σε μειωμένη μεταφορά θερμότητας και μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Η πρόσμιξη Ο2 μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του περίσσευματος αέρα. Με την συνεχή μέτρηση της περιεκτικότητας σε Ο2 των καυσαερίων, η ποσότητα του υπερβολικού αέρα μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο.

Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο όγκος των καυσαερίων και ο ρυθμός ροής, ενώ βελτιώνονται η μεταφορά θερμότητας και η αποτελεσματικότητα του καυστήρα. 

Συμπληρώστε τη φόρμα για περισσότερες πληροφορίες